วิธีบูชาพระพิฆเนศ คาถาบูชาพระพิฆเนศ วิธีขอพรพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเนศ คาถาบูชาพระพิฆเนศ วิธีขอพรพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ โชคลาภ ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชากราบไหว้ เชื่อกันว่าผู้ใดที่มีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศท่านก็จะประทานพรแห่งความสุข โชคลาภ ความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้นั้น การประกอบพิธีกรรมใดๆก็จะต้องมีการสักการะบูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ เพื่อเป็นการขอพรให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเป็นการขอพรให้แก่ผู้ที่ร่วมพิธีอีกด้วย


วิธีบูชาพระพิฆเนศ

1. จุดธูปบูชาพระพิฆเนศ 9 ดอก ภาชนะปักธูปต้องปลอดภัย

2. จุดกำยาน หรือ เครื่องหอมต่างๆตามความสามารถที่จัดหาได้

3. บูชาด้วยพวงดาวเรือง หรือ พวงมาลัย ดอกไม้สวยงามทั่วไป ให้ดูตามความเหมาะสม

4. บูชาด้วย น้ำดื่มสะอาด นมสดรสจืด ต้องเป็นของใหม่ห้ามนำที่กินแล้วมาถวายเด็ดขาด

5. บูชาด้วยผลไม้จะมี กล้วย อ้อย ส้ม สัปปะรด หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จัดหา

6. บูชาด้วยของหวานจะมี ขนมโมทกะ ขนมลาดู เป็นขนมที่พระพิฆเนศทรงโปรดมาก

ขนมไหว้พระพิฆเนศ ของไหว้พระพิฆเนศ เพื่อเป็นการสักการะบูชาและขอพร ขนมสำหรับถวายพระพิฆเนศมีดังนี้ ขนมลาดู หมายถึงความสำเร็จ ขนมโมทกะ หมายถึงความร่ำรวยโชคลาภ หมากสามสี หมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์


คาถาบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรีคะเณศายะ นะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ

วิฆะเนศะวะรายะ วะระทายะ สุระปะริยายะ

สัมโพทะรายะ สะกะลายะ ชะคัทธิตายะ

นาคานายะ ศะรุติยัชญะ วิภูษิตายะ

เคารีสุตายะ คะณะนาถะ นะโม นะมัสสะเต

 

วิธีขอพรพระพิฆเนศ

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... นามสกุล .....

ขออาราธนาบารมีและพรอันประเสริฐ

แห่งองค์พระพิฆเนศ จงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้า

คิดอ่านทำการสิ่งใด ให้ประสบความสำเร็จ

หน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง

ร่ำรวย มั่งคั่ง อุดมด้วยโภคทรัพย์

พร้อมทั้งครอบครัวและบริวาร

ให้โชคดี มีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเทอญ...

 

การบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้อง ให้ทำในช่วงเวลาที่สะดวก บูชาด้วยจิตที่ศรัทธาบริสุทธิ์อยู่ในอารมณ์ผ่องใสไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ของที่ใช้ถวายพระพิฆเนศนั้นให้จัดหาตามความสามารถที่จะหาได้ การปฏิบัติบูชานั้นนอกจากศรัทธาแล้วจะต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ทุกอย่างในการบูชาจะต้องอยู่บนความเหมาะสมและพอดี จึงจะเป็นการบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้อง


เช่ากุมารทอง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เทวมงคลพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง