วิธีสักการะบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้อง

พระพิฆเนศปางลีลา เทพเจ้าผู้บันดาลความสำเร็จ ให้พรอันประเสริฐ เป็นที่เคารพสักการะบูชา

 

วิธีบูชาพระพิฆเนศ ที่ถูกต้องหลายท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีบูชาพระพิฆเนศ อัญเชิญพระพิฆเนศเข้าบ้านแล้วการตั้งบูชาพระพิฆเนศหิ้งบูชาควรหันไปทางทิศไหน การวางบูชาพระพิฆเนศในร้านค้าควรไว้ตำแหน่งใหนดี ต้องบอกแบบนี้ครับว่าวิธีบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้องนั้น อยากให้ดูเรื่องความเหมาะสมเป็นอันดับแรก เช่นการตั้งหิ้งบูชา ถ้าอยู่ที่ร้านค้าให้ตั้งบูชาในที่สูงหันออกมาหน้าร้านค้าให้เด่นเป็นสง่า ถ้าบูชาอยู่ที่พักอาศัย หิ้งบูชาพระพิฆเนศจะต้องอยู่ต่ำกว่าพระ ส่วนเรื่องของทิศทางอยากให้ดูถึงความเหมาะสมของพื้นที่ก่อน บางท่านพักอาศัยอยู่ห้องเช่าที่มีบริเวณไม่มากนัก การเคร่งครัดในเรื่องของทิศทางคงไม่สะดวก เอาเป็นว่าให้ดูความเหมาะสมก็เพียงพอ 

วิธีบูชาพระพิฆเนศ

  1. จุดธูป 9 ดอก บอกกล่าวอัญเชิญพระพิฆเนศเข้าบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง นำพาแต่สิ่งที่ดีๆมายังสถานที่พักอาศัยให้อยู่ดีมีแต่ความสุข
  2. บูชาพระพิฆเนศด้วยสิ่งสักการะบูชาต่างๆ เช่น ดอกดาวเรือง พวงมาลัย ดอกไม้สวยงาม 
  3. ของถวายพระพิฆเนศที่แนะนำให้ถวายตามโอกาสที่สะดวก เช่น น้ำดื่ม นม หมากพลูบุหรี่ ผลไม้ต่างๆ ตามร้านที่ขายพวงมาลัยทั่วไปจะมีขายเป็นชุดๆ สะดวกในการหาซื้อ
  4. บูชาด้วยของหวานจะมี ขนมโมทกะ ขนมลาดู เป็นขนมที่พระพิฆเนศทรงโปรดมาก บางท่านอาจจะนำมาถวายเพื่อบนบานขอพรในเรื่องที่ปรารถนา
  5. จุดกำยาน หรือเครื่องหอมต่างๆถวายพระพิฆเนศก็ถือเป็นการบูชาอีกอย่างหนึ่ง แต่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ภาชนะที่ใช้จุดกำยานจะต้องปลอดภัยไปเอียงไม่ล้มง่าย สถานที่ต้องมีกากาศถ่ายเทที่ดี

 

ของถวายพระพิฆเนศ เพื่อเป็นการบูชาขอพร ขอบารมีองค์พระพิฆเนศให้ประทานสิ่งต่างๆที่ปรารถนา


คาถาบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรีคะเณศายะ นะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ
วิฆะเนศะวะรายะ วะระทายะ สุระปะริยายะ
สัมโพทะรายะ สะกะลายะ ชะคัทธิตายะ
นาคานายะ ศะรุติยัชญะ วิภูษิตายะ
เคารีสุตายะ คะณะนาถะ นะโม นะมัสสะเต

วิธีขอพรพระพิฆเนศ

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... นามสกุล .....
ขออาราธนาบารมีและพรอันประเสริฐ
แห่งองค์พระพิฆเนศ จงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้า
คิดอ่านทำการสิ่งใด ให้ประสบความสำเร็จ
หน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง
ร่ำรวย มั่งคั่ง อุดมด้วยโภคทรัพย์
พร้อมทั้งครอบครัวและบริวาร
ให้โชคดี มีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเทอญ...

 

การสวดคาถาบูชาหรือการขอพรพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าผู้ใดที่มีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศท่านก็จะประทานพรแห่งความสุข โชคลาภ ความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้นั้น การประกอบพิธีกรรมใดๆก็จะต้องมีการสักการะบูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ เพื่อเป็นการขอพรให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเป็นการขอพรให้แก่ผู้ที่ร่วมพิธีอีกด้วย 

การบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้อง ให้ทำในช่วงเวลาที่สะดวก บูชาด้วยจิตที่ศรัทธาบริสุทธิ์อยู่ในอารมณ์ผ่องใสไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ของที่ใช้ถวายพระพิฆเนศนั้นให้จัดหาตามความสามารถที่จะหาได้ การปฏิบัติบูชานั้นนอกจากศรัทธาแล้วจะต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ทุกอย่างในการบูชาจะต้องอยู่บนความเหมาะสมและพอดี จึงจะเป็นการบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้อง


ให้เช่าเครื่องรางมหาเสน่ห์แรงๆ วัตถุมงคลสายพราย เมตตามหานิยม ของขลังเสริมโชคลาภค้าขายดี มีประสบการณ์ในการเช่าบูชา รับประกันแท้ทุกรายการ