วิธีสั่งซื้อ-เช่าบูชาวัตถุมงคล

สอบถามรายการวัตถุมงคลที่ต้องการได้ที่

โทร. 092-762-4633 เทวมงคลพระเครื่อง

ทางไลน์ taevamongkol

โดยแจ้งรายการวัตถุมงคลที่ท่านต้องการเช่าบูชา

หรือทำรายการสั่งซื้อจากหน้าเว็บไซต์

 

ดูตัวอย่างได้จากภาพประกอบ

ขั้นตอนที่ 1. กดสั่งซื้อวัตถุมงคลที่ต้องการเช่าบูชา

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มสั่งซื้อที่รายการวัตถุมงคลที่ต้องการเช่าบูชา

ขั้นตอนที่ 2. ระบบแจ้งการเพิ่มสินค้าลงตะกร้า
กดชำระเงินเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 2 ระบบแจ้งการเพิ่มสินค้าลงตะกร้า หากต้องการสั่งซื้อเพิ่มให้กดปุ่ม เลือกสินค้าต่อ  หรือกด ชำระเงิน เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3. ระบบจะแสดงรายการที่สั่งซื้อ 
หากต้องการเพิ่มจำนวนให้กด +

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 3 ระแบบแสดงรายการวัตถุมงคลที่ได้ทำการสั่งซื้อมา

ขั้นตอนที่ 4. ระบบแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระ
ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถเลือกช่องทาง
ในการจัดส่งวัตถุมงคลที่ต้องการได้

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 4 ระบบแสดงจำนวนเงิยนที่ต้องชำระทั้งหมด โดยท่านสามารถเลือกช่องทางในการจัดส่งที่ต้องการได้

ขั้นตอนที่ 5. เมื่อตรวจสอบรายการสั่งซื้อและจำนวนเงินที่ต้องชำระเรียบร้อยแล้ว
กดยืนยันการสั่งซื้อเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตรวจสอบรายการสั่งซื้อและจำนวนเงินที่ต้องชำระเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 6. กรอกชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งวัตถุมงคล
ให้ครบทุกช่อง ตัวอย่างในภาพ

เทวมงคล วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 6 กรอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ครบทุกช่อง

ขั้นตอนที่ 7. ระบบจะแสดงวิธีชำระเงิน
ดูวิธีชำระเงินเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 7 ระบบจะแสดงวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 8. ระบบจะแจ้งการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อย

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 8 ระแบบแจ้งการทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

ระบบแสดงสถานะการสั่งซื้อ จำนวนเงินที่ต้องชำระ และหมายเลขใบแจ้งหนี้

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 9 ระบบแสดงสถานะการสั่งซื้อ จำนวนเงินที่ต้องชำระ และหมายเลขใบแจ้งหนี้

ระบบจะสรุปรายการสั่งซื้อ พร้อมยอดเงินที่ต้องชำระ และที่อยู่การออกใบเสร็จ

เทวมงคลพระเครื่อง วิธีสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 10 ระบบจะสรุปรายการสั่งซื้อ พร้อมยอดเงินที่ต้องชำระ และออกใบเสร็จ

 

เช่ากุมารทอง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เทวมงคลพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง